Chilirambo

שם החברה: chilirambo – חברה בינלאומית עם סניפים באוסטרליה, גרמניה, ארה"ב האתר: http://chilirambo.com.au/ הפרויקט:  אפיון אתר חנות – על בסיס מערכת ניהול וורדפרס אופטימזציה לגוגל

קרא עוד

קבוצת שליין

שם החברה: קבוצת שליין כתובת האתר: http://www.schlein.co.il הפרויקט: אפיון האתר מ -0 עפ"י צרכי הלקוח עיצוב מותאם אישית מודולים מיוחדים: מערכת מיוחד לניהול נכסים, מנוע חיפוש פנימי

קרא עוד

Prime Homes NY

שם החברה: Prime Homes Ny, חברה בארה"ב לנדל"ן כתובת האתר: http://www.primehomesny.com תיאור הפרויקט: אפיון אתר חדש ובנייה מ -0 עיצוב אתר מחדש מודולים מיוחדים: מערכת פנימית לניהול נכסים, מנוע חיפוש פנימי אופטימזציה לגוגל הפניות 301 על מנת לשמור על ותק האתר

קרא עוד

R.E.M Spring

שם החברה: R.E.M Spring, חברה בינלאומית כתובת האתר: http://www.remspring.com הפרויקט: אפיון אתר חנות, על מנת לצור גידול במכירות העברת האתר ממערכת מג'נטו (גרסה ישנה) למערכת וודרפס ביצוע הפניות 301, על מנת לשמור על ותק האתר

קרא עוד

AmazonRelocation

שם החברה: Amazon Relocation, חברת הובלות מובילה בניו יורק כתובת האתר: http://www.amazonrelocation.com הפרויקט:  בניית אתר חדש לחברה על מנת לייעל את חווית המשתמש מודולים מיוחדים: טופס התקשרות דיאנמי בעמוד הבית, הפניות מהאתר נשלחות ישירות למערכת ניהול הלקוחות של הלקוח

קרא עוד

עוצמה

שם החברה: עוצמה האתר: http://www.04c.co.il הפרויקט: אפיון אתר מ – 0 עפ"י צרכי הלקוח מודולים מיוחדים: סליידר מתחלף לטופס התקשרות בהתאם לשירות הנבחר

קרא עוד